Category: 分享

2021-05-27

最近在看B站的一些比较久之前的视频的时候发现了一个比较难受的点。 有一些视频,视频质量非常高,看着很舒服,而且能给人带来一些知识或者感受。但是,他有恰饭的部分。 其实单纯的广告我是不反对的,毕竟制作视...

喂!三点几嘞!

三点版 喂!三点几嘞!做做,做撚咩,做!饮茶先啦,三点几饮,饮茶先啊!做咁多都冇用嘅,老细唔会锡你嘅嘞!喂,饮啖茶先啦!三点几嘞!做,做碌鸠啊做! 七点版 喂!朋友,做咩嘢咁多啦,差唔多7点嘞,放工啦...

2020-09-11 blog

今天下午帮室友整理了一下笔记本。 分析了一下他的电脑,感觉有非常多的地方需要优化。 所以我建议他重装系统,然后重新安装软件。 至于电脑硬件方面,他表示他的电脑已经一年多没有清过灰了(或者说从买回来就没...

2020-09-07 blog

玩了一下taptap里面一个叫《打boss》的游戏 简介里面说这是一个人做的游戏 点进去了之后,画风辣眼睛。也可以理解为这个作者就拿了一些免费素材随便放了上去,其实换成文字也是一样的。 游戏的兵种不少...

2020-09-06 blog

之前其实有想过回到学校之后继续直播自习的。 不过真正回到学校之后发现,校园网的条件有点恶劣。断流比较严重,主要是偶尔会出现根本连不上网,或者突发性频繁丢包等等。不过这个情况只有在宿舍会出现,在教学楼里...

2020-09-04 blog

尝试了一下直播自习,但是因为校园网不稳定,推流老是断流,所以放弃了。 重新立项了一个python脚本项目 其实是之前的sudo项目的后续(或者说改了个名) 之前的sudo,主要的工作是: 自动更新he...

2020-09-03 blog

读了一下PEP484,有种没有理解的感觉,或者说没有比较深刻的体会。 毕竟python本身就是动态强类型语言,类型标注其实是让python也能像静态语言一样,提示输入的参数的类型,以及输出的参数的类型...

2020-09-02 blog

开始用markdown来记笔记之后,我发现我因为在假期里面锻炼的使用键盘快速打字的技能,就用上了。 对于老师给出的一些重点,可以快速地打字将其记录下来。这个速度,就我自己而言,比写字要快很多很多。 老...

2020-09-01 blog

今天开始恢复直播自习。中断了几天,主要是为了回到学校,以及收拾宿舍。 直播自习,或者说是强迫自己利用自由时间学习,确实是一个很好的方式。至少在这段时间我不会在发呆或者游戏中度过,之后又后悔自己没有好好...

2020-08-31 blog

今天早上的传染病学的课上面,尝试了一下按照之前写wiki的那种方式来做电子笔记,效果还不错。 不过的话,由于这节课还是总论,所以笔记也记不了多少东西。 而且我也发现了,有一些东西其实在书上也有,而且比...