2019-08-25 blog

自传-五月天

转眼

哩次试下用粤语字来写blog。

眨眨眼,不知不觉就到佐19岁。谂翻嗰D日子,我发现,好似冇留低咩值得纪念嘅,或者特别美好嘅回忆。

系啊,啊D老师、网友一直同我地讲,话初中同高中的同学关系更好。但系,大学一年过去,我现在可以记起嘅初中同学可能得翻两三个,高中可能记忆还深刻少少。

当然,哩个系我嘅视角去睇到嘅。如果从我同学嘅视角去睇,可能睇到嘅野会唔一样。佢地里面,留在广东嘅可能会觉得,初中嘅几个死党一直跟到高中,高中嘅几个死党又可能跟到大学,直到出来稳工,做野,都是嗰几只。到同学聚会,看到当年的嗰D同学,感慨一番。

但系,我唔似佢地。我嘅谂法系,同学系同学,朋友系朋友。初中都好,高中都好,其实问一下自己,自己真系每个同学都了解咩?来来去去其实都仲是嗰几个。而且哩几个人,唔一定会跟住自己行接下来的人生路。嗰几个人可能算是朋友吧,其实自己有时连朋友都不一定会联系,更何况嗰D唔系很熟嘅同学啦。

而家谂翻初中,其实当时嘅我,都做过唔少傻事。当时我居然会傻傻地去写“长篇小说”,谂翻都想笑。嗰阵时我哩字又唔好睇,又潦,居然都可以写到五十万字。我都唔知系边度来嘅勇气。

除佐“写小说”,我仲玩魔方。不过玩魔方其实也不算傻,毕竟我到高中做佐魔方社社长。当时初中的时候日日中午唔训觉,就系度背公式练公式。背CFOP,搞到最快十几秒一只。讲真,当时会觉得,每日嘅练习都系有意义嘅,因为可以睇到自己每一日都系度进步紧。前几日,我老妈清杂物,稳出来几只我留住嘅魔方。我还原了一个,到后面OLL嘅时候看到一个熟悉嘅case,但系我唔记得嗰条公式。我先至明白,magic cube已经唔可以俾我带来快乐。虽然我在将魔方社交俾下一届嘅时候我就已经知道哩一点。

最后

哩个系五月天自传专辑里面嘅转眼嘅歌词

在我的时代 还有唱片行
如同博物馆 装满了希望
披头与枪花 爱情和忧伤
永远骄傲 高唱
成就如沙堡 生命如海浪
浪花会淘尽 所有的幻象
存款与楼房 挣扎与渴望
散场

You may also like...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。